Për momentin nuk ka asnjë konkurs të hapur për pozitën që jeni të interesuar, a dëshironi t'i ruajmë të dhënat tuaja për pozicionin që i përgjigjet profilit tuaj? Nëse po, ju lutem zgjidhni qytetin dhe vendin e punës për të cilin jeni të interesuar duke plotësuar aplikacionin: APLIKO .